Fundacja Carrefour wspiera rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce

Fundacja Carrefour wspiera rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce

Fundacja Carrefour przekazała Regionalnemu Towarzystwu Rolno-Przemysłowemu „Dolina Strugu” kwotę ponad 800 000 zł na realizację projektu „Spichlerz Zdrowia”, którego celem jest pobudzenie hodowli bydła ekologicznego w Polsce południowo-wschodniej.

Projekt „Spichlerz Zdrowia” jest kompleksowym, wieloletnim i wieloetapowym programem rozwoju rolnictwa ekologicznego, przede wszystkim hodowli bydła mięsnego.

Program skierowany jest do rolników z województw: podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i małopolskiego i już prowadzących gospodarstwa ekologiczne i tych, którzy są gotowi przejść na rolnictwo ekologiczne. Pierwszym etapem projektu jest utworzenie 15 stad ekologicznego bydła mięsnego w gospodarstwach rozpoczynających proces konwersji, przeszkolenie 15 rolników podczas 6 miesięcznego kursu rolnictwa ekologicznego oraz promocja założeń́ programu wśród większej ilości rolników.

- Demokratyzacja produktów ekologicznych, czyli produktów wytwarzanych bez użycia sztucznych nawozów, pestycydów, chemicznych środków ochrony roślin lub antybiotyków jest jednym z najważniejszych elementów strategii transformacji żywności dla Carrefour Polska – podkreśla Justyna Orzeł, wiceprezes i sekretarz generalna Carrefour Polska. - Częścią działań mających na celu demokratyzację produktów bio jest wspieranie rolników w procesie konwersji z rolnictwa konwencjonalnego na rolnictwo ekologiczne. Dlatego też Carrefour podziela główne założenia programu „Spichlerz Zdrowia”. Monitorując jego przebieg oraz zapewniając wsparcie finansowe i merytoryczne, chcemy wspierać rozwój polskiego rolnictwa ekologicznego i tym samym wyjść naprzeciw założeniom nowej strategii Unii Europejskiej „Farm to Fork” oraz inspirować branżę handlową do podejmowania podobnych działań na rzecz ekologicznego rolnictwa w naszym kraju.

Koordynator projektu „Spichlerz Zdrowia” jest Kazimierz Jaworski, były senator i były wójt Chmielnika, twórca i prezes „Doliny Strugu”.

- Małe rodzinne gospodarstwa w drapieżnej strategii przemysłowego rolnictwa mają jeden wybór – przekształcić się w ekologiczne, w innym wypadku mogą zostać wyeliminowanymi z rynku, co jeszcze bardzie pogorszy sytuację ich dotychczasowych właścicieli. Odpowiedzią na ten problem jest projekt „Spichlerz Zdrowia”, który pomaga rolnikom w konwersji ich gospodarstw na ekologiczne, zapewniając wsparcie zarówno merytoryczne, jak i praktyczne – mówi Kazimierz Jaworski.

czek