Dolina Strugu

Logo RTRP Dolina Strugu

Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu” istnieje od 1994 roku. Jest organizacją pozarządową działającą na rzecz lokalnych społeczności Podkarpacia. To organizacja non-profit, działająca na podstawie prawa o stowarzyszeniach, stawiająca sobie za cel aktywizację gospodarczą mieszkańców wsi, w tym promocję społecznościowych form współpracy lokalnej, ekologii, edukacji, zdrowego trybu życia, opieki społecznej. Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu” posiada doświadczenie i kompetencje w obszarze realizacji projektów grantowych.

Wybrane projekty zrealizowane przez wnioskodawcę

Szwajcarsko-Polski program współpracy promujący ekologię, dedykowany dla regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych (o budżecie 14 mln złotych) realizowany w latach 2011 - 2017;

Program polegał na: promocji ekologicznych gospodarstw wśród samorządów, przedstawicieli mediów, przeprowadzeniu szkoleń i kursów wśród rolników, właścicieli gospodarstw agroturystycznych i pszczelarzy, udzieleniu wsparcia finansowego dla właścicieli gospodarstw agroturystycznych i pszczelarzy oraz udzieleniu wsparcia finansowego dla przedsiębiorców zajmujących się przetwórstwem spożywczym.

„Access to Success” – dostęp do sukcesu.

Program wspierał tworzenie i funkcjonowanie instytucji ekonomii społecznej poprzez: otwarte szkolenia z podstaw ekonomii społecznej dla 1200 osób, szkolenia reprezentantów z  zakresu spraw organizacyjno-prawnych i rachunkowo-księgowych dla 112 osób, pomoc w tworzeniu i działalności instytucji ekonomii społecznej (25 stowarzyszeń, 3 spółdzielnie socjalne). (o budżecie 4 mln złotych) realizowany w latach 2004-2007.