Fundacja Carrefour wspiera rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce

Fundacja Carrefour wspiera rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce

Fundacja Carrefour przekazała Regionalnemu Towarzystwu Rolno-Przemysłowemu „Dolina Strugu” kwotę ponad 800 000 zł na realizację projektu „Spichlerz Zdrowia”, którego celem jest pobudzenie hodowli bydła ekologicznego w Polsce południowo-wschodniej.

Projekt „Spichlerz Zdrowia” jest kompleksowym, wieloletnim i wieloetapowym programem rozwoju rolnictwa ekologicznego, przede wszystkim hodowli bydła mięsnego.

Subskrybuj