Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe Dolina Strugu, jako lider Podkarpackiej Grupy Operacyjnej Spichlerz Zdrowia, poszukuje rolników dysponujących gruntami o powierzchni od 3 hektarów, zainteresowanych rozpoczęciem hodowli bydła mięsnego.

Nasza grupa operacyjna rozpoczęła program organizowania ekologicznego chowu bydła mięsnego na Podkarpaciu, Kielecczyźnie i Lubelszczyźnie. Program skierowany jest do rolników dysponujących trwałymi użytkami zielonymi, a jego podstawowym celem jest poprawa dochodowości gospodarstw rolnych.

W ramach swojej działalności grupa opracowuje i wdraża innowacyjne praktyki w zakresie organizacji oraz nowych metod marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania i wprowadzania do obrotu ekologicznego mięsa wołowego.

Bydło wypasane na łąkach o dużej bioróżnorodności, wytwarza wołowinę najwyższej jakości. Mając na uwadze trendy światowego rynku mięsa ekologicznego Grupa Operacyjna pomoże rolnikom w uzyskiwaniu dla ich gospodarstw uznawanych na całym świecie certyfikatów ekologicznych. Umożliwi to osiągnięcie światowych cen skupu za nasz żywiec. Rolnicy współpracujący z Grupą Operacyjną będą mieć zawarte wieloletnie umowy kontraktacyjne zapewniające zbyt oraz ceny gwarantowane.

Warunkiem powodzenia całego przedsięwzięcia i uzyskania atrakcyjnej ceny żywca wołowego jest włączenie się do współpracy dużej grupy rolników.

Biorąc pod uwagę dotychczasową nieopłacalność produkcji rolnej, jak też coraz większe obszary ziemi nieuprawianej zachęcamy wszystkie osoby, a zwłaszcza te, które dysponują niewykorzystanymi gruntami rolnymi, do włączenia się do naszego programu.

Korzystając z programu ARiMR Restrukturyzacji małych gospodarstw istnieje możliwość uzyskania 100% bezzwrotnej premii na zakup stada początkowego w kwocie do 60 tysięcy złotych. Osoby zainteresowane złożeniem wniosku będą mogły skorzystać z pomocy gminnych doradców Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Dla większych gospodarstw wsparcie będzie można uzyskać w ramach innych planowanych jeszcze w tym roku działań ARiMR.

W związku z bardzo krótkim czasem na organizację przedsięwzięcia zapraszamy do współpracy i prosimy o szybki kontakt oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie ekokrowy.pl.

Dodatkowe informacje na stronie ekokrowy.pl/materialy-promocyjne.

 

Koordynator Podkarpackiej Grupy Operacyjnej
Spichlerz Zdrowia
Kazimierz Jaworski
tel: 661 764 610
e-mail: kazimierz.jaworski@polskichleb.pl