The ENIAC

Podkarpacka Grupa Operacyjna Spichlerz Zdrowia
ul. Kościuszki 8, 36-020 Tyczyn
tel.: (+48) 17 230 55 77, 661 764 610; fax: (+48) 17 230 12 10.